[KR] Thủ tục làm Visa phổ thông Trung Quốc và những điều nên biết