Phân loại Visa Việt Nam

PHÂN LOẠI VISA VIỆT NAM

Phân loại visa Việt Nam và những điều nên biết Phân loại visa Việt Nam và những điều nên biết

Visa Việt Nam được cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam phải tuân thủ theo đúng pháp luật. Trong đó quy định ở điều 8 số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 về Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá cảnh, Cư Trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ký hiệu thành 20 loại Visa cụ thể khác nhau.

Chi tiết

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN