Thẻ Tạm Trú

THẺ TẠM TRÚ

Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài và những điều nên biết Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài và những điều nên biết

Người nước ngoài ở Việt Nam với thời hạn 1 năm trở lên có thể đăng ký xin thẻ tạm trú. Đây là một trong hai loại thẻ thuộc thẻ cư trú mà Việt Nam cấp cho các đối tượng là người nước ngoài, bao gồm: thẻ tạm trú và thẻ thường trú.

Chi tiết

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN