Visa xuất cảnh

VISA XUẤT CẢNH

DỊCH VỤ LÀM VISA KHÁM CHỮA BỆNH HÀN QUỐC DỊCH VỤ LÀM VISA KHÁM CHỮA BỆNH HÀN QUỐC

Visa Hàn Quốc khám chữa bệnh là loại visa cấp cho những khách muốn đi Hàn Quốc cư trú ngắn hạn với mục đích được điều trị bệnh tại một quốc gia có trình độ y học tiên tiến vào loại nhất thế giới và dịch vụ rất tốt.

Chi tiết
DỊCH VỤ LÀM VISA THĂM THÂN NHÂN HÀN QUỐC DỊCH VỤ LÀM VISA THĂM THÂN NHÂN HÀN QUỐC

Visa thăm thân nhân Hàn Quốc (Kí hiệu C-3) là loại visa cấp cho những khách sang Hàn Quốc muốn cư trú ngắn hạn với mục đích đi thăm người thân.

Chi tiết
DỊCH VỤ LÀM VISA CÔNG TÁC HÀN QUỐC DỊCH VỤ LÀM VISA CÔNG TÁC HÀN QUỐC

Visa công tác Hàn Quốc (Kí hiệu C-3) là loại visa thương mại cấp cho những khách sang Hàn Quốc muốn cư trú ngắn hạn với mục đích công tác, làm việc, tham dự sự kiện, hội nghị...

Chi tiết
DỊCH VỤ LÀM VISA DU LỊCH HÀN QUỐC DỊCH VỤ LÀM VISA DU LỊCH HÀN QUỐC

Visa du lịch Hàn Quốc là loại visa cấp cho những khách sang Hàn Quốc muốn cư trú ngắn hạn với mục đích du lịch.

Chi tiết
DỊCH VỤ LÀM VISA THĂM THÂN NHÂN TRUNG QUỐC DỊCH VỤ LÀM VISA THĂM THÂN NHÂN TRUNG QUỐC

Visa thăm nhân nhân Trung Quốc là loại visa được cấp cho thành viên gia đình của công dân Trung Quốc và thành viên gia đình của người nước ngoài đang cư trú vĩnh viễn hoặc công tác, làm việc tại Trung Quốc đi sang Trung Quốc với mục đích thăm thân trong thời gian lưu trú ngắn hạn dưới 180 ngày hoặc dài hạn trên 180 ngày.

Chi tiết
DỊCH VỤ LÀM VISA DU HỌC TRUNG QUỐC DỊCH VỤ LÀM VISA DU HỌC TRUNG QUỐC

Visa du học Trung Quốc (ký hiệu X) là loại visa được cấp cho học sinh - sinh viên sang Trung Quốc với mục đích học tập, giáo viên sang học nâng cao, người đến thực tập trong thời gian lưu trú ngắn hạn dưới 180 ngày (loại X1) và dài hạn trên 180 ngày (loại X2).

Chi tiết

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN